Ułatwienia dostępu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych przeprowadza badania oraz opracowuje analizy społeczne i ekonomiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Raporty z badań przygotowujemy zarówno w języku polskim, jak i angielskim, niemieckim oraz francuskim.
Instytut specjalizuje się m.in. w realizacji prac badawczych z zakresu:

  • marketingu,
  • psychologii,
  • socjologii,
  • rynku pracy,
  • prognoz makro- i mikroekonomicznych,
  • finansów publicznych,
  • systemu edukacji,
  • trendów społeczno-gospodarczych.

Instytut opublikował ponad 180 publikacji z zakresu ww. tematyki.

Analizy Instytutu są realizowane przez doświadczony zespół badawczy w oparciu o profesjonalne oprogramowania statystyczne (Stata, EViews) przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrycznych (VaR, analiza kointegracji, analiza danych panelowych) i socjologicznych. Wszystkie publikacje Instytutu opracowywane są przy zachowaniu rzetelności badawczej i obowiązujących standardów naukowych w języku wybranym przez klienta. 

Okładka publikacji instytutu 1 Okładka publikacji instytutu 2 Okładka publikacji instytutu 3 Okładka publikacji instytutu 4 Okładka publikacji instytutu 5