Ułatwienia dostępu

Instytut oferuje wszystkie świadczone usługi w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim. Zapewniamy także pomoc w rekrutacji respondentów do badań z obszaru całej Unii Europejskiej. Uczestniczymy również w realizacji dużych projektów międzynarodowych, w ramach których prowadzimy badania i opracowujemy raporty na temat  poszczególnych rynków UE. Zapraszamy do współpracy.