Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 01/1.2.1-S/2022 na przeprowadzenie szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 02/1.2.1-S/2022 na przeprowadzenie szkoleń indywidualnych z zakresu opracowania biznesplanu

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe nr 03/8.3.1III/2019 na realizację cateringu w postaci przerw obiadowych z dostawą

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 02/8.3.1III/2019 na realizację cateringu w postaci przerw kawowych z dostawą

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 01/8.3.1III/2019 na wynajem sali komputerowej na potrzeby realizacji szkoleń

Zapytanie ofertowe (wersja aktualna wraz z wykazem zmian)

Oferta cenowa (wersja aktualna)

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe (wersja archiwalna)

Oferta cenowa (wersja archiwalna)

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 24/9.1.1III/2018 na realizację cateringu w postaci przerw kawowych

Zapytanie ofertowe (wersja aktualna wraz z wykazem zmian)

Zapytanie ofertowe (wersja archiwalna)

Oferta cenowa

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe nr 02/10.2.2II/2018 na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem indywidualnego planu działania

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 01/10.2.2II/2018 na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem indywidualnego planu działania

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 05/10.2.2/2017 na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Oświadczenie

Protokół

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2015 na wynajem sali w celu przeprowadzenia badań grup fokusowych oraz usługę cateringu dla uczestników badań

Treść zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy