Ułatwienia dostępu

 

Badania społeczne i rynku

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych przeprowadza badania oraz opracowuje analizy społeczne i ekonomiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Raporty z badań przygotowujemy zarówno w języku polskim, jak i angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Czytaj więcej: Analizy społeczne i ekonomiczne

 

Aktywizowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych wspiera osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Aktywizuje je zarówno zawodowo, jak i społecznie i edukacyjnie.

Czytaj więcej: Wykluczenie społeczne

 

 

Szkoła językowa

Miło nam poinformować, iż Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych rozpoczął działania przygotowawcze do otwarcia szkoły językowej. Obecnie kompletujemy kadrę dydaktyczną, opracowujemy bloki tematyczne oraz przygotowujemy działania informacyjno-promocyjne tego przedsięwzięcia. Zapraszamy wkrótce!